เพลงเพราะๆ

คางคก ค้างคืน
ต้นตระกูล....แต่ปางบรรพ์ เย็นย่ำสายันห์ดวงตะวันเลี่ยงหลบ
จะเดินทางเยื้องย่างไปไหน จำเป็นต้องใช้ - จุดไต้จุดคบ
ปัจจุบันเห็นจะไม่ดี ขืนจุดไต้ที ถ้ามีใครพบ
อาจจะอายขายหน้าอักโข เขาคงฮาและโห่ว่า....โง่บัดซบ
ยุคนี้มันต้องทันสมัย เพื่อน...ทั่วไปใช้ถ่านไฟตรากบ
ทั้งวิทยุและกระบอกไฟฉาย คุณภาพมากมายสะดวกสบายแทนคบ
อาจจะมีหลายอย่างวางกอง ..เขากลับรับรองว่าคงแพ้ตรากบ
เหตุและผลเขาน่าฟังครับ ขอเชิญสดับนะท่านที่เคารพ"
 
" ถ่านไฟฉายตรากบ ไม่ใช่ของนอก ที่ส่งมายักยอกเงินคณะฯ
และไม่ใช่คณะฯ ที่ทำกำไรส่งออกนอก
ถ่านไฟฉายตรากบ ช่วยทำให้ฐาณะ ของ... ดีขึ้น
ดังนั้น นอกจากชอบตีกบ เล่นไพ่กบ ร้องเพลงพม่าแทงกบ
.... ยังชอบถ่านไฟฉายตรากบอีกด้วย อ๊บ ๆ ..

คำตอบ