ภรรยาน้อย น่าก็เหมือนกบ ภรรยาหลวงก็พูดแบบนั้นไหม?

คางคก ติดวอ
ภรรยาน้อย น่าก็เหมือนกบ ภรรยาหลวงก็พูดแบบนั้น
ลูกเลยมีปมเด่นเลย นิ
คำตอบ