หายไปไหน

 Question Mark เป็นอย่างไรครับ ว่างเว้น ลิขิต มานาน

คำตอบ