ขอใบอณุญาคิขับขี่

สวัสดีค่ะ อ.แหวว หนูชื่อ น้ำหวาน หนูเคยประสบความสำเร็จกับการขอโอนสัญชาติจาก คำแนะนำของอาจานมาแล้ว ตอนนี้หนู อยากทราบถามว่า บัตรประจำตัวคยซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า(มีถิ่นที่อยู่ถาวร) บัตรสีส้ม ค่ะ สามารถยื่นขอทำใบขับขี่ได้ไหมค่ะ เห็นคนแถวบ้าน ว่า เลขบัตรประจำตัว ขึ้นด้วย เลข 6 สามารถทำได้ จริงๆแล้วสามารถทำได้ไหมค่ะ ?

คำตอบ

ในประการแรก อ.แหววต้องขอโทษคุณน้ำหวานที่จำคุณไม่ได้ แต่ก็ไม่คิดว่า คุณเป็นคนที่ต้อง "โอนสัญชาติ" หรือ "แปลงสัญชาติ" คุณน่าจะเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยมากกว่า เพราะคุณดูอายุไม่มากนัก ลองทบทวนเรื่องราวของคุณให้ อ.แหววจำได้หน่อยซิคะ

ในประการที่สอง เรื่องใบขับขี่นั้น โดยหลักกฎหมาย คนที่เป็นราษฎรไทยก็น่าจะมี "หน้าที่" ร้องขอทำใบขับขี่ หากประสงค์จะขับรถค่ะ แต่บ้านเมืองไทยในตอนนี้มีอะไรแปลกๆ ทราบว่า กรมการขนส่งทางบกเข้ายอมรับให้ราษฎรไทยประเภทคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเท่านั้นที่ทำใบขับขี่ได้ และเท่าที่ดูในหนังสือของกรมการขนส่งทางบก ก็ไม่อนุญาตให้ราษฎรไทยที่มีสถานะเป็น "ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า" ทำใบขับขี่นะคะ  ดังนั้น ถ้าอยากทำ ก็ไปยื่นขอทำ ถ้าเขาไม่ทำให้ ก็ไปฟ้องศาลปกครองเอานะคะ จะได้รู้กันว่า ศาลจะว่าอย่างไร

ในประการที่สาม อยากให้คุณศึกษานโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ปฏิเสธสิทธิของบุคคลที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าค่ะ

บันทึกกรมการขนส่งทางบก สำนักกฎหมายที่ คค.๐๔๐๘/ว.๑๐๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องการออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้กับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ลองหารือสภาทนายความหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดูนะคะ หากเพื่อแถวบ้านของคุณอยากสู้เพื่อความถูกต้องนะคะ