เกี่ยวกับ KM

การจัดการความรู้ KM  เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ

 

คำตอบ

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(ทดสอบระบบการจัดทำบล๊อกของโรงเรียนบ้านบรบือ)