ตอบ/คุย

สวัสดีคุณมัทนา

คุณนามสกุลอะไรเหมือนนามสกุลเดียวกับแอนเลย

กับคำถามข้างต้น เรานามสกุลไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าแอนบอกเหมือนกันได้อย่างไร(หรือว่านามสกุลเดิมของแอนก่อนที่จะเปลี่ยน)

ไม่ค่อยมีเวลามากนักที่จะเข้ามาในgotoknow

งานเยอะ ต้องตัดอันที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน

             ไม่ค่อยแข็งแรงด้านไอที

คำตอบ