เศรษฐกิจพอเพียง

อยากทราบเบอร์โทรติดต่อ อ.สายเมือง วิรยศิริ

เพื่อปรึกษาเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

และนำไปจัดทำหลักสูตรอบรมให้ชุมชน

ท่านใดทราบโปรดส่งอีเมลแจ้งที่ [email protected]

จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

คำตอบ