การย้ายโรงเรียน

ผมมีปัญหาการย้ายมาเข้าเรียนโรงเรียนใหม่ ของนักเรียนคนหนึ่งจากต่างจังหวัด ซึ่งย้ายติดตามผู้ปกครอง มาทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ได้ขอย้ายลูกมาก่อนตั้งแต่เดือนมกราคม  2554 แต่ผู้ปกครองไม่มาแจ้งเข้าเรียน ทางโรงเรียนไม่ทราบว่าเด็กย้ายมา หลักฐานเอกสารการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ส่งถึงโรงเรียนทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เด็กไม่ได้สอบโอเน็ต หลักฐานที่ส่งมาไม่ครบ มี ปพ.8  และ ปพ.6 ไม่มีปพ.1 ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม

ประเด็นคำถามคือ

1. จะต้องนำผลการเรียน(2 ปีการศึกษา ปี 51 และ 52) จากโรงเรียนเดิมมากรอกลงใน ปพ.1 ของโรงเรียนที่ย้ายเข้ามาหรือไม่

2. เด็กไม่มีคะแนนโอเน็ต จะทำอย่างไร

ท่านใดมีประสบการณ์ ขอความกรุณา โปรดชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณ

 

คำตอบ