การย้ายโรงเรียน

ผมมีปัญหาการย้ายมาเข้าเรียนโรงเรียนใหม่ ของนักเรียนคนหนึ่งจากต่างจังหวัด ซึ่งย้ายติดตามผู้ปกครอง มาทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ได้ขอย้ายลูกมาก่อนตั้งแต่เดือนมกราคม  2554 แต่ผู้ปกครองไม่มาแจ้งเข้าเรียน ทางโรงเรียนไม่ทราบว่าเด็กย้ายมา หลักฐานเอกสารการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ส่งถึงโรงเรียนทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เด็กไม่ได้สอบโอเน็ต หลักฐานที่ส่งมาไม่ครบ มี ปพ.8  และ ปพ.6 ไม่มีปพ.1 ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม

ประเด็นคำถามคือ

1. จะต้องนำผลการเรียน(2 ปีการศึกษา ปี 51 และ 52) จากโรงเรียนเดิมมากรอกลงใน ปพ.1 ของโรงเรียนที่ย้ายเข้ามาหรือไม่

2. เด็กไม่มีคะแนนโอเน็ต จะทำอย่างไร

ท่านใดมีประสบการณ์ ขอความกรุณา โปรดชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณ

 

 

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน