แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสุกัลยา

ทำไมจอยเลือกทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพราะดูจากประวัติการทำงานแล้วจอยทำงานธนาคารอยู่ และอยากอ่านข้อมูลที่จอยเขียนนะคะ
คำตอบ

ตอบคำถามพี่นิจนะคะ

ทีสนใจธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าทำงานอยู่ฝ่ายเร่งรัดและพัฒนาหนี้ สำนักงานใหญ่ งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน ฯลฯ จึงต้องการทราบกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และที่ทำงานมีอสังหาริมทรัพย์ที่รอขายทอดตลาดค่อนข้างเยอะ และได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงจ๊ะ