ทำไมมีใครถามเบญญาภา ?

ไปหาคนมาถามเบญญาภาเสียค่ะ

คำตอบ
ขอบคุณอาจารย์แหววค่ะ ได้ทำการแก้ไขเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสุกัลยาเรียบร้อยแล้วค่ะ