บรรจุปี 41 รับบำเหน็จหรือบำนาญ

เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2541 จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ
คำตอบ
not yet answered
หนุ่ม tapee

ทำงานได้ 12 ปี มีสิทธิแค่บำเน็จมั้ง