จะแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขได้อย่างไร

IT.COM
เราจะแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขได้อย่างไรค่ะ เพราะว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าแต่ละท่านจะมีความรับผิดชอบกันรอบด้านเหลือเกิน
คำตอบ
          ถ้าจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มบุคลากรก็ต้องเพิ่มงบประมาณด้วยอันนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐ
          ปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหาด้านการเพิ่มความรู้ความสามารถให้บุคลากรเช่น กรมสุขภาพจิตมีบุคลากรน้อย ก็ดำเนินการให้ความรู้เพิ่มความสามารถแก่พยาบาลประจำโรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  แต่ปัจจุบันคุณ ๆคงจะเห็นว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขมาจากการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมากขึ้น  แต่ผมว่าเราจะเน้นในการทำงานเชิงรุกสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนแข็งแรงขึ้นและมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นทำให้มีผู้ป่วยน้อยลง งานน้อยลง แต่บุคลากรเท่าเดิม นี่คือการทำงานภายใต้ข้อจำกัดนี้

....ขอให้เข้าใจใหม่ด้วย  พยาบาลไม่มีหน้าที่รักษาโรคตามคำวินิจฉัยของแพทย์....

.........พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  อีกสาขาหนึ่ง  ที่ทำงานร่วมกับแพทย์  และก็มีพยาบาลจำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในชุมชน ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว 

พยาบาลก็ทำหน้าที่รักษาโรคตามคำวินิจฉัยของแพทย์ ฝ่ายเทคนิคการแพทย์ก็ทำหน้าที่ตรวจสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ นี่คือหน้าที่หลักของแพทย์ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนสรุปสั้น ๆ คือเรียนมาเพื่อรักษาโรคแต่ไม่ได้รักษาคน ส่วนสาธารณสุขจะทำงานในเชิงรุกคือ รักษาคน ซึ่งถ้าแบ่งงานหลัก ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ในมุมมองของหัวข้อนี้นะคะ ทุกปีมีนิสิตจบใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขมากมาย และพร้อมที่จะมาเป็นกำลังสำคัญให้กับหน่วยงงานนี้