เราจะทำอะไรได้บ้างกับกรณีคนไทยพลัดถิ่น

ในระหว่างข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่นของภาครัฐและภาคประชาชนที่เหมือน "เขาควาย" ซึ่งมองเห็นเค้าลางของความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น เราจะทำอะไรได้บ้างหากข้อเสนอที่เราพบในงานวิจัย อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พอจะลงกันได้บ้าง??
คำตอบ
คิดอยากหารือทาง สมช. ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะจัดเวทีคุยร่วมกัน เหมือนตอนที่มีทางออกเรื่องมอแกน สมัยสึนามิใหม่ๆ

ถ้ามีการประชุมสักครั้งร่วมกันทั้งภาครัฐและเจ้าของปัญหาก็น่าจะดีมากครับ เพราะข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาทั้งจากของภาครัฐและเอกชน ก็มีอยู่พร้อมแล้ว เหลือเพียงจะใช้แนวทางใดเท่านั้นครับ

ถ้ามีเวทีร่วมจะดีมาก

ขอถามว่า "เขาควาย" มันหมายถึงอะไรครับ
ทีมวิจัยปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

ขอโทษด้วยค่ะที่อาจใช้คำที่ไม่สื่อความเข้าใจกับบางท่าน

คำว่า "เขาควาย" ที่ใช้ในที่นี้ ใช้อธิบายถึงสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินใจว่าจะทำยังไงดี เหมือนมีทางเลือกที่เผชิญหน้ากันอยู่แบบเขาควายแหลมๆ สองข้าง งอโง้งจะชนกันไงค่ะ

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Dilemma"