ชื่อเครือข่ายเป็นภาษาอังกฤษ

กราบเรียนอาจารย์วัลลาที่เคารพ สคส. ต้องการทราบชื่อภาษาอังกฤษของ เครือข่ายเบาหวาน ครับ เรารู้กันแต่ชื่อย่้อ DM Network แต่ไม่ทราบชื่อเต็มๆ หาในเว็บไม่พบเลย อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยเฉลยด้วยครับ ขอบพระคุณครับ อภิชา
คำตอบ

ที่เคยใช้เวลาต้องนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ คือ Diabetes Care Knowledge Management Network ชื่อยาวมากเลย เพราะตอนแรกๆ ที่ตั้งชื่อเครือข่าย อาจจะยังไม่เข้าใจ KM มากนัก เลยมีคำว่า KM อยู่ด้วย

วัลลา