ติดตามงาน

รบกวน นักศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ ช่วยตาม เพื่อน ส่งงานตามนี้ (เพื่อความรวดเร็วในการออกผลการเรียน) 1. ชริกา แก้วประเสริฐ ขาดงาน ภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา ขาดงาน สร้างบล็อก + บทความ 2. วารุณี อุ่นละหม่อม ขาดงานสร้างบล็อก + บทความ ด่วนนะครับ อ.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
คำตอบ