ลองทำสักบันทึกและ link แพลนเน็ตนะครับ

  • อาจารย์เขียนสักบันทึกนะครับ
  • หลังจากนั้นก็เชื่อม แพลนเน็ต
คำตอบ