อ้างถึง http://disaster.gotoknow.org

สภาพอากาศที่หาดใหญ่ช่วงนี้เป็นอย่างไรคะ อาจารย์  
คำตอบ
วันนี้ผมไม่เห็นมีควันนะครับ ท้องฟ้ามีเมฆ แต่ก็ใสพอประมาณครับ ไม่มีควัน ถ้าไฟไหมช่วงวันสองวันนี้ควันก็น่าจะมาถึงครับ