หนังสือที่จะนำมาขายในร้านเป็นหนังสือแบบไหน

ในการดำเนินธุรกิจร้านหนังสือมือสองนั้น จะมีพบเห็นอยู่ทั่วไป บ้างก็เป็นหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว บ้างก็เป็นหนังสือที่ขายไม่ออกหรือค้าง Stock อยู่ในร้านหนังสือนานๆ จึงอยากสอบถามว่า หนังสือที่จะขายอยู่ในร้านหนังสือมือสองของพี่สุนทรจะเป็นแบบไหน จะเป็นแบบที่คนอื่นไม่ใช้แล้ว(แต่ยังมีประโยชน์) หรือว่าไปรับซื้อหนังสือที่ขายไม่ออกหรือค้าง Stock จากร้านหนังสือมาขายค่ะ และในการบริหารจัดการจะเป็นแบบไหนค่ะ(คนเดียวหรือมีหุ้นส่วน)

คำตอบ

ร้านหนังสือที่จะเปิดดำเนินการจะแบ่งเป็น 1. สือที่ขายดีหรือเคยขายดีมาแล้วในอดีตตามร้านหนังสือทั่วไปที่หมดรอบจำหน่ายแล้วและยังไม่มีที่จะจัดจำหน่ายต่อ(ไม่ใช่หนังสือที่ขายไม่ออกแน่นอน)โดยลดราคาขายลงมามากกว่าที่ขายตามร้านหนังสือทั่วไป และรับจัดจำหน่ายจากสำนักพิมพ์อื่นๆที่ไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ

2.หนังสือเก่าหายากที่ยังคงมีคุณค่าอยู่ควรค่าต่อการสะสม

3.ในการดำเนินการจดทะเบียนภายใต้รูปแบบบริษัท

อยากทราบว่าเราจะสั่งซื้อหนังสือเก่าๆ จากสำนักพิมพ์เองได้ไหม มีวิธีอย่างไร

มีร้านที่จำหน่ายหนังสือส่งเพื่อเอามาขายต่อ ที่มีส่วนลด 70 % หรือมากกว่าที่ไหนบ้าง

ขอบคุณครับ