ดีใจครับ

  • ดีใจที่ได้พบกับอาจารย์จากสถาบันเดิมครับ
  • ฝากความระรึกถึงไปยังอาจารย์ทุกท่านครับ โดยเฉพาะอาจารย์ รศ สมจิต
คำตอบ