สอบถามครับ

จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ+ป.บัณฑิต สามารถสอบบรรจุครูสังกัด สพฐ. ได้ไหมครับ ถ้าสามารถสอบได้จะลงสองเอกวิชาอะไร
คำตอบ