การขอใช้บัญชีสอบเปลี่ยนสายงาน

เรียนถาม จนท.ห้องสมุดคะ 1. กรณีนางสาวน้ำแดง ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนตำบล ข ได้สอบเปลี่ยนสายงานไว้ที่ อบต. ค ถ้าจะให้อบต.อื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันในการเปลี่ยนสายงาน ได้หรือไม่ 2. กรณีนางสาวน้ำข้าว ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนตำบล ข ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานเทศบาลและได้ไปสอบเปลี่ยนสายงานได้ในตำแหน่งบุคลากรไว้ที่เทศบาล ค กรณีนี้เทศบาลตำบล ง สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่ ขอบคุณมากคะ
คำตอบ
not yet answered

เรียนถาม จนท.ห้องสมุดคะ 1. กรณีนางสาวน้ำแดง ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนตำบล ข ได้สอบเปลี่ยนสายงานไว้ที่ อบต. ค ถ้าจะให้อบต.อื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันในการเปลี่ยนสายงาน ได้หรือไม่

ตอบ ได้แต่เรียงตามลำดับที่ครับ

2. กรณีนางสาวน้ำข้าว ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนตำบล ข ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานเทศบาลและได้ไปสอบเปลี่ยนสายงานได้ในตำแหน่งบุคลากรไว้ที่เทศบาล ค กรณีนี้เทศบาลตำบล ง สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่ ขอบคุณมากคะ

ตอบ อบต ไม่สามารถขอใช้บัญชีสอบคัดเลือกเทศบาลได้ ถึงทำได้ไม่ควรทำ เพราะเขาไม่นิยมครับกลัวจะมีปัญหาภายหลัง

แต่ การขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน เป็นการรับรองบัญชี มาปรับ อันนี้โดยส่วนตัวผมติดว่าทำได้นะ ลองถามท้องถิ่นจังหวัดคุณครับ

รบกวนสอบถามนะค่ะ

-หนูเรียนจบปริญญาตรีจบปี44 แล้วเรียน ป.บัณทิตจบปี 46 แล้วอยากจะขอใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องทำอย่างไร จะต้องทำการสอบหรือเปล่า หรือว่าไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยที่คุรุสภา ขอบคุณค่ะ