สนใจเรื่องการบริหารข้อมูล

สนใจเรื่องนี้เหมือนกัน  ทำเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลมาก
คำตอบ
not yet answered
นาย สถิตย์ แก้วบุดตา

เรียน ท่านอาจารย์จิราภร

         ขอบคุณครับที่เข้ามาร่วม KM และสนใจป้ายในเรื่องของการบริหารข้อมูล ขออภัยครับที่ผมตอบช้า ช่วงนี้ยุ่งมากๆ ครับ

         ทุกวันนี้ผมว่าเราทุกคนทำงานอยู่บนข้อมูลต่างๆ มากมาย บางครั้งข้อมูลเรื่องเดียวกัน มีคนอยากจะรู้ในหลายๆ แง่มุมมากๆ ซึ่งถ้าบางครั้งถ้าเราไม่วางระบบของข้อมูลดีดีไว้ เราจะเหนื่อยมากเวลา จะนำเสนอข้อมูลนั้นๆ

          ผมเห็นปัญหานี้มาตลอด QA ก.พ.ร. และข้อมูลเชิงตัดสินใจต่างๆ ในปัจจุบันล้วนใช้ข้อมูล รู้ทั้งรู้ แต่เราก็ยังแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ไม่ได้ซักที

        ที่หน่วยงานผมก็เหมือนกัน ที่หลายๆ ครั้งเราสะดุดเรื่องฐานข้อมูลเดิมๆ ตลอด

       ที่ผมเปิดแพลนเนตนี้ เพราะต้องการที่จะหาผู้ที่มีปัญหาร่วมกันมาแลกเปลี่ยนกันครับ.... แต่ถามว่าผมมีการบริหารข้อมูลเด่นๆ อะไรบ้าง  คงยังไม่ถึงขณะนั้น ครับ   แต่ผมว่าเรามาเริ่มแลกเปลี่ยนในทีละเรื่องกันไปเรื่อยๆ ดีกว่า เผื่อทางส่วนอ.มีอะไรดีๆ แนะนำผม ครับ อย่างเช่น ตอนนี้ผมหวังจะทำในเรื่องการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปของมูลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เอกสารครับ..... แนวคิดก็คือว่าจะให้ทุกคนในหน่วยงานลองสร้างฐานข้อมูลหรือแปลงข้อมูลต่างๆ ของตนที่มีอยู่ให้เป็น file คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา และต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเราอยากจะได้ข้อมูลต่างๆ ที่เขาเหล่านั้นเก็บอยู่ในประเด็นไหนบ้าง และช่วงเวลาใด.......... ซึ่งก็อาจจะทำให้เราบริหารข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องที่เราต้องการได้ครับ....แต่การปฏิบัติจริงอาจจะยากเอาเรื่องอยู่ครับ ถ้าทุกฝ่ายไม่ให้ความใส่ใจหรือร่วมมือ

อ.เอก ณ MI
ถ้ามีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ ผมแนะนำให้ทำในรูป datbase web application ไม่ได้ยากอยากที่คิดครับ เพราะว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ครับ การดูแลรักษาง่าย (เพราะดูแลที่ server เพียงที่เดียว)