สิทธิการถือสองสัญชาติ

รัชดา

เนื่องพี่ชายของดิฉันไปอยู่อเมริกาเป็นระยะเวลานานจนได้สัญชาติอเมริกัน หลังจากนั้นเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงไทย โดยที่ภรรยาก็ยังอยู่ที่เมืองไทย แต่ถ้าพี่ชายของดิฉันจะกลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทยเขาจะสามารถอยู่เมืองไทยได้นานเท่าไร โดยที่ไม่เสียสิทธิในการถือสัญชาติอเมริกันด้วย ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 3 ปีคะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

        ปัญหาการเสียสัญชาติอเมริกันหรือไม่ ? ย่อมเป็นไปตามกฎหมายอเมริกันค่ะ  ต้องค้นดูค่ะ ตอบทันที่ไม่ได้ค่ะ แต่เดาว่า การมาเมื่องไทย ไม่น่าทำให้เสียสัญชาติอเมริกันนะคะ แต่การใช้สัญชาติอเมริกันในประเทศไทย อาจเสียสัญชาติไทยนะคะ