การทำจุลสาร online

วายุส์ แก้วฉิม

เรียนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 สวัสดีครับอ.ผมวายุส์ แก้วฉิมครับ พอดีผมมีไอเดียดีๆ มาเสนออ.ครับ คือผมมีความคิดว่าเราน่าจะทำจุลสาร online นะครับ โดยบุคลากรภายในคณะอาจจะงดแจกเป็นรูปเล่มไปเลย ส่วนบุคลากรภายนอกก็แจกเป็นรูปเล่มไปก่อนแล้วค่อยหาข้อความวางต่อท้ายว่าสามารถไปเปิดอ่าน Online ได้ที่ใหนครับเพราะตอนแรกๆ เค้าอาจจะยังไม่รู้ อ.เห็นควรว่าไงครับ เพราะเป็นการประหยัดทั้งเวลาในการผลิตและกระดาษในการผลิต  รวมถึงยังสามารถเก็บเป็น File หรือเอกสารอ้างอิงได้เลยในเวลาเดียวกันครับ

คำตอบ
not yet answered

อยากรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการทำจุลสาร ความหมายของจุลสาร การเรียบเรียงจุลสาร

ช่วยทีค่ะ ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ ^^

ความหมายจุลสาร

วุตถุประสงค์ของสื่อ

รูปแบบของจุลสาร

วิธีการใช้

เป้าหมายของเอกสานสื่อ

ประโยชน์

ที่เกี่ยวกะจุลสารอ่ะ