ดอกดาหลาสีขาว

อยากทราบว่ามีหน่อของดอกดาหลาขายมั๊ยค่ะอยากได้มาปลูกไว้ที่บ้านมากค่ะ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

มี  แต่ต้องมาขุดเองครับ

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ