'งานหนัก

อาจารย์ครับ การใช้ object pronoun ใช้แบบใดบ้างครับตามที่ อาจารย์ให้การบ้าน งงง คร๊าบ
คำตอบ
not yet answered
ครูบอมส์

ดู แกรมม่า หน้า 2345 วรรรค 3 บรรทัด สอง ว่าด้วยการใช้ คำที่เป็นประธาน มาเป้นกรรม