ขอบพระคุณค่ะ

สร้อยทอง เตชะเสน

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพ

    ขออนุญาตเรียนติดต่ออาจารย์ด้วยช่องทางนี้นะคะ อาจผิดที่ผิดทางไปบ้างกรุณาให้อภัยมือใหม่ด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ที่กรุณามอบ"ดอกไม้"ช่อใหญ่เป็นกำลังใจในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคราชการที่กรมส่งเสริมการเกษตร หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนอีกแห่งหนึ่ง และพบความจริงแท้ที่ว่า วิธีที่ได้ผลในแห่งหนึ่งกับ คนกลุ่มหนึ่ง อาจได้ผลไม่เท่าเดิมเมื่อคนและบริบทแวดล้อมเปลี่ยนไป ได้ข้อสอนใจตัวเองว่าจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง ความสนใจ และถ้าเป็นไปได้คือความคาดหวังของผู้ฟังให้มากขึ้น เพื่อผู้ฟังจะได้ความรู้และความรู้สึกที่ดีกลับไป

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ

                                 สร้อยทอง

คำตอบ

เป็นประสบการณ์ที่ช่วยสอนเราว่า บริบท (context) มีความสำคัญ    KM มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับ

วิจารณ์