ลองทำสีบันทึกดูนะครับ

  • อาจารย์เข้าไปที่แผงควบคุม
  • เลือกแก้ไขบล็อก
  • ใส่ค่าสีที่เป็น %(ดูค่าสีจากหน้าแรก)
  • ลองดูนะครับ
คำตอบ