เตรียมโรงเรียนในฝัน

มังกร
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 เตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพี่อรัรรอง กำลังดำเนินการสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ จะนำข้อความสัญลักษณ์โรงเรียนดี ใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ประกอบป้ายชื่อโรงเรียนได้หรือไม่
คำตอบ