การจัดหมวดเอกสาร/หนังสือ สำหรับห้องสมุดเฉพาะ

อยากทราบว่าห้องสมุดของศูนย์วิจัยฯ ที่คุณ nkanok ดูแลอยู่ แบ่งหมวดหมู่อย่างไรคะ
คำตอบ