วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน

รหัสวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
9 ปีที่แล้ว
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะจัดทำรหัสวัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างหรือคู่มือการกำหนดรหัสวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของกรมบัญชีกลาง หมายเลขติดต่อ คุณวรรณ โทร. 01-3888283 ,02-6187877 ต่อ 115,116 ขอบพระคุณมากค่ะ
  

คำตอบ

rofeeah
8 ปีที่แล้ว

แว่นขยาย เป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ถ้าเป็นครุภัณฑ์จัดเป็นครุภัณฑ์ประเภทใด

mantana
8 ปีที่แล้ว

อยากทราบว่าชั้นวางหนังสือราคา ชุดละ500 บาทและโต๊ะเก้าอี้ราคาชุดละ 1500 บาท ผ้าม่าน ราคาคู่ ละ 200 บาท เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์คะช่วยตอบด่วนค่ะเพราะจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องขอบคุณค่ะ

บรรณารักษ์ cgd
8 ปีที่แล้ว

ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นครุภัณฑ์

ส่วนผ้าม่านน่าจะเป็นวัสดุครับ

ขอบคุณครับ

yasunan
7 ปีที่แล้ว

อยากทราบราคากลางของอุปกรณ์เสียงตามสาย การกำหนดคุณลักษณะที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

ช่างประมาณการราคาอุปกรณ์เสียงตามสายไว้ในใบประมาณการก่อนมีการจัดซื้อโดย

ระบุสเปค

อยากทราบว่าวิธีการเช่นนี้ผิดระเบียบการจัดซื้อจัดหาพัสดุหรือไม่อย่างไร

อยากทราบการหา ราคากลางของการซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ใช้ราคากลางของบริษัท / ร้านที่ขายวัสดุโดยมีตรามาตรฐาน มอก ตามท้องตลาดได้หรือไม่

การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน พิจารณาคุณลักษณะจากอะไร ราคากลางหาโดยวิธีใด

ขอบคุณที่จะกรุณาตอบคำถามค่ะ

จพง.พัสดุ

yasunan
7 ปีที่แล้ว

การจัดทำเวฟไซด์ อบต.ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำที่ทำให้ อบต.ได้ประโยชน์ การตั้งข้อบัญญัติ เป็นเพียงการตั้งตัวเลขขึ้นมาเพียงอย่างเดียว ไม่มีคำอธิบายขอบเขต,คุณสมบัติที่ต้องการจ้าง ลงในข้อบัญญัติ

เมื่อดำเนินการจัดจ้างจะยึดหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาคุณสมบัติ ที่เป็นมาตรฐาน

จพ.พัสดุ

บรรณารักษ์ cgd
7 ปีที่แล้ว

ความเห็นของผม ยึดตาม TOR ที่ทางบริษัท หรือผู้จัดทำเว็บไซต์เสนอมาและเราตกลงจ้างไงครับ

บรรณารักษ์ cgd
7 ปีที่แล้ว

ส่วนเรื่อง ราคากลางลองถามไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางดูนะครับ www.cgd.go.th มีเมนูกระดานข่าวอยู่ครับ

คือ ผมตอบไม่ได้ครับ

นางสาว ชบาไพร ส่งแสง
7 ปีที่แล้ว

อยากสอบถามว่าผ้าม่านตกลงเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ และไม่จำกัดราคาว่าเท่าไหร่

เสน่ห์
6 ปีที่แล้ว

ผมอยากได้รายละเอียดราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ผมเข้าไปดูในเว็บของกรมบัญชีกลางแล้ว มีแต่การก่อสร้าง ไม่เห็นมีรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท คอมพิวเตอร์ หรือโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น พอจะมีไฟล์ข้อมูลเหล่านี้ไหมครับผมอยากได้เพราะที่ทำงานกำลังดำเนินการจัดซื้ออยู่ครับ ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งให้ด้วยนะครับถ้ามี ขอบคุณล่วงหน้าครับ

พิชญ์ชาดา
6 ปีที่แล้ว

สวัสดีคะ ..อยากทราบว่ามีเว๊ปไซต์ ที่บอกที่อยู่ของผู้ประกอบการขายครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่ไหนคะ จะส่งประกาศสอบราคานะคะ หาชื่อและที่อยู่ผู้ขายยากจังคะ

นางสาวชบาไพร ส่งแสง
6 ปีที่แล้ว

ที่นอนลมเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ต้องการทราบด่วน

นางสาว ชบาไพร ส่งแสง
6 ปีที่แล้ว

ถ้าต้องการรห้สครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกต้องไม่ทราบว่าต้องหาจากที่ไหนคะเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่ามารับช่วงงานครุภัณฑ์ต่อจากพี่เขานะคะ

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

ใช่ ตาม url นี้หรือเปล่าครับ

http://gfmisreport.mygfmis.com/public/Download/GPSC.XLS

ผมไม่แน่ใจ

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

ตอบคำถามสำหรับผู้ที่ถามเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน

การกำหนดรหัสวัสดุและครุภัณฑ์ในงานพัสดุเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 4752 หรือ 4732

เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th

สำหรับรายละเอียดผมเข้าใจว่าอยู่ที่ url นี้

http://eshopping.gprocurement.go.th/gpsc/tbl_unspsc2list.asp?s=3

ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับ เพราะผมเองไม่เคยใช้

ใน url นี้จะมีหัวข้อให้คลิกดูได้เลย หรือจะโหลดเป็นไฟล์ excel หรือ โหลดหนังสือเป็นเล่ม (pdf ไฟล์) ก็ได้

ลองเข้าไปดูก่อนนะครับ ว่าใช่ที่ต้องการกันมั๊ย แนะนำให้ copy url ไปวางที่บราวน์เซอร์นะครับ

ได้ผลอย่างไรกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

ประกาศ ห้องสมุดกรมบัญชีกลางมีหนังสือขาย ดังนี้ครับ

1. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 1 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 250 บาท

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

4. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

การสั่งซื้อหนังสือ

ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ. พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ ติดต่อ คุณไพบูลย์ โทรศัพท์ 0-2270-0599

พัสดุ
6 ปีที่แล้ว

อยากทราบว่าหนังสือหรือคู่มือเกี่ยวกับราคาสำนักงาน,งานบ้านงานครัว,งานช่างและวัสดุสิ้นเปลืองจะหาได้จากไหนค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูล

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

คุณ พัสดุ [IP: 125.27.151.102]

ไฟล์เล่มที่ผมก็มี (pdf file) ชื่อเรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือของสำนักงบประมาณ ออกปี 2552 จำนวน 90 หน้า (เดี๋ยวผมจะบอก url ให้ ถ้าหาไม่ได้ หรือโหลดไม่ได้ให้เมล์มาหาผมโดยตรง เี๋ดี๋ยงส่งไฟล์ให้)

ให้ไปโหลดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ ที่

http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp ข้อมูลอยู่ที่เมนูด้านซ้ายมือ "ราคามาตรฐาน" ครับ

พัสดุ 11
6 ปีที่แล้ว

ผมยากทราบราคากลางวัสดุกีฬา พอจะหาจากไหนได้บ้างครับ

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

คุณ 18. พัสดุ 11 [IP: 203.113.23.74]

ดูที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ ครับ

ตามนี้ http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

ดูที่เมนู ราคามาตรฐาน ครับ เลือก มาตรฐานครุภัณฑ์

เสาวรส
6 ปีที่แล้ว

อยากได้หนังสือคู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท มีการจัดส่งทางไปรษณีย์บ้างหรือป่าวคะ

เพราะว่าเดินทางไปไม่สะดวกคะ

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

คุณ 20. เสาวรส [IP: 203.113.20.52]

ผมจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ได้นะครับ ว่าแต่คุณอยู่แถวไหนครับ ใน กทม.

หรือ ต่างจังหวัด ผมจะได้หาวิธีจัดส่งให้ ยังไงให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์

นี้ [email protected] นะครับ

ขอบคุณครับ

ภัสสรา
6 ปีที่แล้ว

ขอถามเรื่องการจัดหมวดวัสดุหน่อยนะคะว่า น้ำดื่มที่เป็นถัง ๆ ละ 12 บาท ถ้าจัดซื้อ ถือว่าเป็นวัสดุอะไร และหนังสือนิทาน จัดเป็นวัสดุ อะไร

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

หนังสือนิทาน จัดซื้อตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 ตามข้อ 11(2) ก็ได้ครับ

น้ำดื่มที่เป็นถัง ๆ ละ 12 บาท ไม่มีความรู้ครับ

สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
6 ปีที่แล้ว

เก้าอี้โครงโครเมียมบุหนังเทียมราคาตัวละ 1500 บาท เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์

บรรณารักษ์ cgd
6 ปีที่แล้ว

คุณ 24. สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ [IP: 61.19.98.126]

เก้าอี้โครงโครเมียมบุหนังเทียมราคาตัวละ 1500 บาท เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์

ที่กรมผม เขาทำเป็นครุภัณฑ์นะครับ ต้องมีเลขครุภัณฑ์ด้วย ถึงแม้ราคาจะไม่เกิน 5000 ก็ตาม

โสภาพรรณ นาควัฒนา
6 ปีที่แล้ว

ขอโทษนะค่ะขอรบกวนหน่อยค่ะอยากทราบระเบียบการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์และวิธีพ่นเลขครุภัณฑ์  ไม่รู่ว่าเรียกถูกไหม

บรรณารักษ์ CGD
6 ปีที่แล้ว

คุณ โสภาพรรณ นาควัฒนา [IP: 118.175.60.29]

ลองโทรถาม call center ของกรมบัญชีกลางดูนะครับ 0-2270-6400

สัญญา
6 ปีที่แล้ว

สวัสดีครับ ผมลบกวนถามเรื่องครุภัณฑ์ครับ ผมอยากทราบว่ากล้องวงจรปิดเป็นครุภัณฑ์ประเภทใดและมีเลขครุภัณฑ์หรือเปล่าครับผมหาหมวดไม่เจอครับผม....ขอบคุณครับ

ธีรนันท์
5 ปีที่แล้ว

อยากทราบหลักเกณฑ์การกำหนดราคาบ้านพักของทางราชการที่ขอจำหน่าย ว่าจะต้องกำหนดราคาขั้นต่ำอย่างไร

5 ปีที่แล้ว

อยากทราบหลักเกณฑ์การกำหนดราคาบ้านพักของทางราชการที่ขอจำหน่าย ว่าจะต้องกำหนดราคาขั้นต่ำอย่างไร

กำหนดโดยใคร

มลทิพย์
5 ปีที่แล้ว

สแตนบอร์ด ขาเป็นสเตนเลสขนาด 60X80 ซม.ราคาอันละ 6,000บาท

ใช้สำหรับใส่โปสเตอร์

เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์

ถ้าเป็นครุภัณฑ์และหมายเลขอะไร

ขอความกรุณาช่วยตอบด่วนๆๆๆน่ะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูเอ
5 ปีที่แล้ว

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

นางสาว ชยาไพร ส่งแสง
5 ปีที่แล้ว

อยากทราบว่าตู้แช่ขยะติดเชื้อเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ ราคาต่อตู้ ประมาณ 10,000 กว่าบาท

บรรณารักษ์ CGD
5 ปีที่แล้ว

ครุภัณฑ์ครับ

จีรัตฌา
5 ปีที่แล้ว

ได้ประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารเมื่อปีที่แล้ว ในวงเงิน 100 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคารนี้เช่น โต๊ะ เตียง เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ หมอน ชั้นวางของ ซิ้งล้างจาน พัดลม พร้อมรถตู้ 1 คันฯลฯ กรณีเช่นนี้ เมื่อมีการคิดค่าเสื่อมราคาต่อปี จะมีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอาคารอย่างไร เนื่องจาก อาคารและครุภัณแต่ละชนิด มีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่างกัน ขอแนวทางในการปฏิบัติค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

มนตรี
5 ปีที่แล้ว

อะไรเป็นตัวกำหนดในการออกเลขครุภัณฑ์หลักๆ เครื่องพ่นหมอกควัน แรงม้าหรือกระบอกสูบ ครับ

วรนุช อินทร์อำ
5 ปีที่แล้ว

อยากได้มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดค่ำ

บรรณารักษ์ CGD
5 ปีที่แล้ว

มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์]

ดูได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงบประมาณ นะครับ

พิทยารัตน์ หวางอุ้น
5 ปีที่แล้ว

รบกวนขอหมายเลขครุภัณฑ์ด้วยนะคะ

อารยา วงษ์ประดิษฐ์
5 ปีที่แล้ว

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐจึงไม่เข้าเป็นหลักเกณฑ์การเป็นส่วนราชการ ดังนั้นโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงไม่เข้าเป็นหลักเกณฑ์การเป็นส่วนราชการ ใช่หรือไม่คะ เพราะมีปัญหาว่าหน่วยงานจะดำเนินการจ้างโรงพิมพ์ฯโดยวิธีกรณีพิเศษจะได้หรือไม่ค่ะ

4 ปีที่แล้ว

หนังสือพิมพ์ถือว่าเป็น วัสดุในบัญชีแยกประเภทอะไรคะ

ร้านสัมพันธ์แอร์
4 ปีที่แล้ว

การกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม จากราคาบัญชีมาตรฐาน (โดยเลื่ยงการระบุยี่ห้อสินค้า) โดยอ้างเหตุผลว่าหน่วยงานอยากได้สินค้าที่ดีที่สุด ตรงความต้องการมากที่สุด ทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์กับสินค้าบางยี่ห้อ

ตัวอย่าง สเปคกลางระบุว่า " เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องมีมาตรฐาน มอก. และฉลากเบอร์5 "

แต่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น " เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องมีมาตรฐาน มอก. ,มีฉลากเบอร์5 ,มีISO9001 ,มีISO14001 ,มีOHSAS18001 มีมอก.18001 "

อยากสอบถามว่าการกำหนดแบบนี้ เป็นการล็อคสเปคใช่หรือไม่ กรุณาตอบกลับทางEMAIL ด้วย..........ขอบคุณครับ

ว.
4 ปีที่แล้ว

วัสดุที่มีความคงทนถาวรและมีราคาตั้งแต่ 5000 บาท ขึ้นไปจัดอยู่ในประเภทเป็นครุภัณฑ์จ๊ะ

นานา
4 ปีที่แล้ว

ถังนำดื่มเป็นวัสดุสำนักงานหรือไม่

นายธรรมนูญ บ่อทอง
4 ปีที่แล้ว

ขอความกรุณา อยากได้คู่มือลงทะเบียนคุรุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบันครับ รบกวนด้วยครับ

  
 ใส่รูปหรือไฟล์