เมื่อไหร่จะตอบคำถามเขาล่ะ

ร.ต.เฮงโซ

ถ้าไม่ตอบจะได้ตอบให้น่ะ พ่อพงศกร ติดต่อกลับด้วยมีเรื่องจะคุยด้วยครับ

คำตอบ