อยากรู้ถาม ผ.ฒ.

p

1.ทำไมเราไม่มีห้องสุมดเฉพาะวิชาชีพบ้างค่ะ

2.ทำไม่เราไม่ตั้งศูนย์ครบวงจรในท้องถิ่นเพื่อให่ความรู้และสอนเทคนิคการตลาดใหชาวบ้านบ้าง

3.ทำไม่เกษตรกรที่คิดแปลกๆต้องเป็นตัวตลกในตอนแรกที่เขาเริ่มทำสิ่งที่เขาคิด

4.ผ.ฒ.คิดว่าในปัจจุบันละแมได้อยู่ในระดับที่ดีพอรึยัง เรื่องด้านการเกษตรนะ

5.ผ.ฒ.มองว่าสภาเยาวชน(เกษตร)นั้นช่วยกระตุ้นอะไรแก่สังคมเกษตรในพื้นที่ได้มากหรือน้อยเท่าใด

คำตอบ