ครูไมโต...เป็นอะไร...หายไปหลายวัน..

ช้างไชโยคิดถึงฮับ
คำตอบ