นวัตกรรม

เรียนอาจารย์ ดิฉันได้พบน้องรังสีเทคนิคที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เขาสร้างเครื่องมือ แผ่นกริด ใช้ในโรงพยาบาลแต่เขากำลังทำการทดลองแต่ขาดเครื่องวัด (Densitometer) อยากรบกวนถามอาจารย์ว่าที่คณะ มน. สามารถให้เข้าไปใช้เครื่องมือได้หรือไม่
คำตอบ

ยินดีเสมอค่ะ

มีทั้งเครื่องมือ และคณาจารย์คอยให้คำปรึกษา อาจโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดหมายกันล่วงหน้าได้ที่ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค  (อ.ภัสสุรีย์   ชีพสุมนต์) โทร   09 6391350  อ.ภัสสุรีย์  ยังสามารถให้คำแนะนำเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยนะคะ