ความก้าวหน้า

เรียนท่านอาจารย์มานัส เมื่อ 2 วันก่อนได้เข้าประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลแจ้งว่า ตอนนี้ สภาพยาบาลได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงต่อกระทรวงสาธารณสุขและกพ.ในเรื่องการขอปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคที่มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่องที่จบปริญญาตรี ขอให้ทางกพ.อนุมัติให้ปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพได้โดยไม่ต้องหาเลขตำแหน่งใหม่ โดยให้สามารถลื่นใหลไปเองได้ (องค์กรเขากำลังนำเสนอเข้า กพ.หรือครม.)

ทำให้ดิฉันคิดว่าจะเป็นผลดีกับวิชาชีพเราเนื่องจากถ้าเขาได้รับอนุมัติก็น่าจะส่งผลให้เราด้วยที่เรากำลังดำเนินการอยู่

อาจารย์คิดอย่างไรค่ะ

คำตอบ