ด่วนที่สุด

 

เรื่องไม่รายชื่อในวงจรแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/homework1/54376

เคยส่งURLไปให้แล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อในแพลนเน็ต  รบกวนTAช่วยดูให้หน่อย

คำตอบ