รายงานตัว

มารายงานตัวด้วยความระลึกถึงครับผม
คำตอบ

โห...อาจารย์หายไปนานมากเลยนะคะ

กลับมาครั้งนี้จะกลับมาเขียนหรือตามอ่านบันทึกคะ ?

นางสาว พิริสา กรมนา
ความคิดหลายอย่างแบบเรื่อยเปลือย