ขออนุญาตดึงข้อมูลจากบล็อก ระบบปลูกพืชบนคันนา เพื่อไปแสดงในเวบไซต์ เครือข่ายคนรักท้องถิ่น

สวัสดีึครับ

 

ขออนุญาต ดึงข้อมูลโดยใช้ Feed จาก บล็อก ระบบการปลูกพืชบนคันนา  เื่ำื่พื่อเผยแพร่ในเวบไซต์ เครือข่ายคนรักท้องถิ่น นะครับ

 

 

เวบไซต์เครือข่ายคนรักท้องถิ่นตำบลหนองสรวง
http://www.sasukmsu.com/nongsueng

 

คำตอบ