ลองมาตอบกันหน่อยไหมคะว่า ทำไมรัฐไทยจึงต้องจดทะเบียนการเกิดให้แก่เด็กทุกคนที่มาเกิดในประเทศไทย ?

อาจารย์แหวว

คณะทำงานทุกท่านน่าจะลองซ้อมที่จะตอบตัวเองในเรื่องนี้นะคะ ถ้าเราตอบได้ คนอื่นก็จะตอบได้

หากเราเอง ก็ไม่ในเหตุผล เราก็โน้มน้าวคนที่ไม่เห็นประโยชน์ของการจดทะเบียนการเกิดไม่ได้

คำตอบ
not yet answered
Bongkot Napaumporn

ขอโทษนะคะอาจารย์ที่ตอบช้า..ว่าจะตอบตั้งแต่อยู่ท่คณะ แต่สัญญาณ wireless ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ.. Net เลยล่มบ่อย..

หนูก็จะขอตอบง่ายๆ โดยใช้ common sense + จิตสำนึกของ Humanism ว่า..

 สาเหตุที่เราจำเป็นต้องจดทะเบียนการเกิด (ซึ่งเป็น record อย่างหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ที่เกิดมาบนโลก) ให้แก่คนทุกคนที่เกิดในประเทศไทย หลักๆ แล้ว น่าจะเพื่อ 2 เหตุผลค่ะ คือ

1. เพื่อประโยชน์ของเด็กที่เกิดขึ้นมา เพื่อให้พวกเขามีตัวตนในสายตาของกฎหมาย และสามารถใช้สิทธิที่พวกเขามี (โดยหลักการ) แต่กลับไม่สามารถใช้สิทธิเหล่าได้ (ในความเป็นจริง) หากพวกเขาไม่ได้รับการบันทึกความเป็นคน แบบที่เขาเรียกกันหรูๆ ว่า "การจดทะเบียนการเกิด (Birth Registration)"

2. เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเอง เพราะจริงๆ แล้วมันสำคัญทีเดียวที่ประเทศไทยจำเป็นต้องรู้จักคนที่อาศัยอยู่ในประเทศของตัวเอง ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เกิดในประเทศไทย เพราะหนูว่าอย่างน้อยคงพอสันนิษฐานได้ซัก 50% ว่า เขามีความสัมพันธ์กับประเทศไทย นอกจากนี้ ในแง่ของการพัฒนาประเทศค่ะ มนุษย์ก็เป็น source อย่างหนึ่ง ที่สามารถกำหนดความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ แต่หากเราไม่รู้ว่าเรามีต้นทุนมนุษย์อยู่เท่าไหร่ในประเทศไทย การพัฒนาประเทศก็คงเป็นไปได้ยากทีเดียว

ขอสรุปสั้นๆ ไว้อย่างนี้นะคะ

Archanwell

อันนี้ เป็นคำตอบของจ๊อบ จุฑิมาศ สุกใส

http://gotoknow.org/file/br-wg-nhrc/brthai.pdf