ประเพณีของไทย

ประเพณีของไทยมีความสำคัญอย่างไร
คำตอบ
not yet answered
น้ำฝน ฝน นักวงค์รัมย์

เป็นประเพณีที่สืบทอดกันติดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจึงมีความสำคัญ