ตอบคำถาม

ในการผลิตนมผึ้งโดยการเลี้ยงผึ้งนั้น(ให้น้ำตาล)เราก็จะให้ผึ้งดูดน้ำหวานจากธรรมชาติด้วย
-นมผึ้งที่ผลิตได้จึงมีผลต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเพราะมีส่วนผสมของน้ำตาลที่ผึ้งดูดเข้าไป
แต่อาจจะไม่มากเท่ากับการบริโภคน้ำตาลเพียงอย่างเดียวค่ะ
คำตอบ