แฟนคลับ KM

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพ

        หนูมีเรื่องที่จะขอรบกวนถามอาจารย์สัก 2-3 ข้อค่ะ

        1.ผู้ที่จะไปศึกษาต่อด้านการจัดการความรู้ (KM)  ควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

        2.ถ้าไม่เคยศึกษาด้านการจัดการความรู้มาเลย  หากจะศึกษาต่อควรศึกษาปริญญาโท-เอก  หรือสามารถศึกษาต่อปริญญาเอกได้เลยคะ

        3.การจัดการความรู้ กับ  การจัดการงานวิจัย  มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ

        กราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะสำหรับคำตอบ

                                                ขอแสดงความนับถือ

                                              วิไลลักษณ์   อยู่สำราญ

คำตอบ