การทำสารนิพนธ์

Rachapol

ผมทำสารนิพนธ์ในหัวข้อ

การศึกษาการดำเนินงานของบริษัฯ โดยใช้ KPI

อาจารย์คิดว่าควรมีหลักในการทำ หรือแบบสอบถาม

อย่างไร ในการหาข้อมูล ครับ

 

คำตอบ
not yet answered

ถ้าต้องการดูตัวอย่างของการทำสารนิพนธ์

เกี่ยวกับวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ชีวิต

บริษัทที่ต้องการเข้าไปฝึกประสบการเป็นบริษัทเกี่ยวกับนำดื่ม  ประเภทชา  สมุนไพร

 

 

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับ

การฝึกประสบการณ์

ในหน่วยงานของรัฐ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับ

การฝึกประสบการณ์

ในหน่วยงานของรัฐ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐ

ดิฉันอยากได้ตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากร

อยากรู้การทำสารนิพนธ์บทที่วิเคราะห์ swot ค่ะ

หนูทำเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร หนูทำเกี่ยวกับบริษัท จำกัด (มหาชน)แห่งหนึ่งค่ะ

ช่วยแนะนำทีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผมอยากทำหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะตรงกับสายที่เรียนมาและผมอยากได้กรณีศึกษาที่เขาใหญ่ อาจารย์พอจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อหรือแนะอย่างอื่นไหมครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐและการตั้งปัญหาที่ต้องใช้ในการวิจัย(การบัญชีการเงิน)

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐและการตั้งปัญหาที่ต้องใช้ในการวิจัย(การบัญชีการเงิน) อุ้ย!ลืมขอบคุณค่ะ

อาตมากำลังเรียน ปร.ม. ที่ราชภัฏ กำลังจะทำสารนิพนธ์ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ในเยาวชน แต่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำ อาจารย์พอจะมีคำแนะนำหรือวิธีทำบ้างไหม เจริญพร

ผมเรียนสาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

อยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ครับ

ว่าควรทำเกี่ยวกับเรื่องไรดีครับ

ขอแสดงความนับความนับถือ

อยากได้ตัวอย่างการทำสารนิพนธ์ วิชาการท่องเที่ยว ประเภท การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แต่อยู่ในแผนก Tours operation

เรียนอาจารผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร ผมเป็นนิสิตใหม่อยากทราบขั้นตอนของการทำสารนิพนธ์และผมเรียนรัฐศาสตร์ผมควรเอาเรื่องอะดีไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าที่ให้ข้อมูลผม

ดิฉันอยากขอคำแนะนำจากอาจารญ์เกี่ยวกับข้อมูลสารนิพนธ์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

อยากได้หัวข้อเรื่องมาทำวิจัยสารนิพนธ์ค่ะ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์

ในหน่วยงานของเอกชนครับอาจารย์

อยากได้หัวข้อสารนิพลธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคะ

อยากทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะ แต่ยังไม่มีตัวอย่าง และคิดไม่ออกว่าต้องแบ่งเป็นประเด็นไหนบ้างค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยน่ะค่ะ หนูขอดูตัวอย่างสารนิพนธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยค่ะ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐ

(การบัญชีการเงิน)

ช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ ด่วนๆๆๆๆ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐ

(การบัญชีการเงิน)

ช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ ด่วนๆๆๆๆ ที่ [email protected]

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผมเตรียมทำสารนิพนธ์ครับ หัวข้อที่ผมสนใจคือ โครงการพระราชดำริห้วยทรายจ.เพชรบุรีครับ แต่ว่าการหาข้อมูลและลงพื้นที่ค่อนข้างลำบากสำหรับผม เลยคิดจะเปลี่ยน ทำเกี่ยวกับโครงการลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแล และโครงการอยู่ในที่ตั้งของที่ทำงานผมโดยตรงครับ

ขอคำแนะนำว่าควรใช้หัวข้ออย่างไรดีครับ...ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ..ผมเรียนหลักสูตร รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนครับ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของเทศบาล(บุคลากร)

ช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งทางเมลก็ได้ค่ะ [email protected] ขอบพระคุณมากค่ะ

อยากดูตัวอย่างการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในบริษัททัวร์ค่ะ

ช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งทางเมลก็ได้ค่ะ [email protected] ขอบพระคุณมากค่ะ

กำลังเรียน ป.โท เอกบริหารการศึกษาแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำสารนิพนธ์เรื่องอะไรดี อาจารย์หรือใครก็ได้ช่วยที่

อับดุล

สวัสดีครับอาจารย์

ตอนนี้ผมกำลังจะทำสารนิพนธ์อยู่ครับผมอยากได้หัวข้อและตัวอย่างสารนิพนธ์เกี่ยวกับเทศบาลครับ  ช่วยตอบด้วยนะครับ

ขอพระคุณอย่างสูง

อับดุล

สวัสดีครับอาจารย์

ตอนนี้ผมกำลังจะทำสารนิพนธ์อยู่ครับผมอยากได้หัวข้อและตัวอย่างสารนิพนธ์เกี่ยวกับเทศบาลครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ

ขอพระคุณอย่างสูง

e-mail// [email protected]

สวัสดีครับอาจารย์

ตอนนี้ผมกำลังจะทำสารนิพนธ์อยู่ครับผมอยากได้หัวข้อและตัวอย่างสารนิพนธ์เกี่ยวกับการปกครอง หรือการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ

ขอพระคุณอย่างสูง

สวัสดีครับอาจารย์

ตอนนี้ผมกำลังจะทำสารนิพนธ์อยู่ครับผมอยากได้หัวข้อและตัวอย่างสารนิพนธ์เกี่ยวกับการปกครอง หรือการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ตอบทางเมลล์ก็ได้นะครับ [email protected]

เจริญพร อาจารย์ ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการทำสารนิพนธ์ ไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อเรื่องการทำสารนิพนธ์ยังไงดีในฐานะเป็นพระสงฆ์ ตอนนี้ศึกษาสาขา การบริหารการศึกษา ขอความคิดเห็นอาจารย์และคำแนะนำจักเป็นบุญมาก เจริญพรขอบคุณมาก

สวัดดีค่ะดิฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎและตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่ (กฟผฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้อง it)และกำลังจะทำสารนิพนธ์แต่งยังไม่ทราบจะทำในหัวข้ออะไรดีขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์ช่วยตอบคำถามหน่อยน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อยากได้ตัวอย่างการทำสารนิพรธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

อาจารย์ค่ะคือส่าหนูเรียนเกียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้วหนูคิดว่าหนูจตะทามสารนิพนธ์เกียวกับสถานที่ท่องเที่ยวจองจังหวัดเชียงรายและวัฒนธรรมอารยธรรมของแต่หละสถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะค่ะ วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า พระตำหนักดอยตุง ดอยแม่สลอง ตลาดพรหมแดนไทยพม่า ค่ะอาจารย์ แต่หนูไม่รู้ว่าจะแต่ชื่อ เรื่องว่าไงดีค่ะอาจารย์ชวยบอกหนูทีค่ะเพราะหนูพึ่งจะเคยทามสารนืพนธ์เปงครั้งแรกค่ะ(ขอบคุณค่ะ)