พบน้องสาวคุณปภังกรแล้ว

 • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผมไปคุมสอบวิชาเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
 • ตอนเอารายชื่อไปให้นิสิตเซ็นต์ ได้พบน้องสาวคุณปภังกรแล้ว บอกว่าอายุ 19 ห่างจากคุณปภังกรประมาณ 10 ปีครับ
 • เธออยู่คนละคณะกับผมนะครับ จึงไม่สามารถไปดูแลได้
 • แต่ถ้าเธอมีเรื่องที่จะปรึกษา ให้โทรมาได้ที่หมายเลข 09-8602155 โทรภายใน 3330 ได้ครับ...
คำตอบ
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
 • ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่น้องสาวของผมมีโอกาสได้เรียนและสัมผัสเทคนิคการสอนและได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ทรงคุณค่ายิ่งจากท่านอาจารย์ครับ
 • น้องสาวผมกับผมอายุห่างกันเกือบ ๆ 10 ปีครับ เป็นน้องสาวแท้ ๆ ครับ
 • ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับสำหรับความห่วงใยและความช่วยเหลือที่อาจารย์มอบให้ครับผม
beeman 吴联乐
 • ขอขอบคุณอาจารย์ปภังกรครับ
 • หากมีอะไรให้ช่วยเหลือ โปรดบอกได้ครับ
 • ยินดีเสมอครับ