การทำบล็อก

สมาชิกอื่นไม่สามารถเข้าชมบล็อกได้ เพราะเวลาเข้าบล็อกต้องใส่รหัสผ่านจะแก้ไขอย่างไรให้เพื่อนๆ เข้าชมบล็อกโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน กรุณาชี้แจงและอธิบายวิธีแก้ไขให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
คำตอบ
not yet answered
Mr. choungchai chaophitakwong

การเข้าบล็อกต้องใส่รหัสผ่านจะแก้ไขอย่างไรให้เพื่อนๆ เข้าชมบล็อกโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน กรุณาชี้แจงและอธิบายวิธีแก้ไขให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ตอบ เข้าชมได้และติชมได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ คนที่เข้าได้คือเจ้าของที่ทำ blog คือต้องมีรหัสผ่านเท่านั้น