การใช้คำย่อ

พญ.เพ็ญพิมล ยิ่งยง

เรียนถามการใช้คำย่อในsummary chart ของIPD

ถ้าทำหนังสือผ่านองค์กรแพทย์ และเป็นที่รู้กันทั้งร.พ.เช่นแผนกตาทำผ่าตัดretina ด้วยendolaserจะย่อว่า EDLจะได้หรือไม่ เวลามาตรวจว่าHAจะผ่านหรือไม่จะถูกตัดคะแนน?

คำตอบ

HA มีเป้าหมายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยทีมงานรู้จักนำแนวคิดคุณภาพไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทำ HA ไม่ควรทำด้วยความกังวลว่าเวลามาตรวจแล้วจะผ่านหรือไม่  เพราะจะทำให้ศักยภาพของทีมถูกบั่นทอนไปอย่างน่าเสียดาย

ทีมงานควรวิเคราะห์ด้วยตนเองว่าในประเด็นดังกล่าว มีความสำคัญอย่างไร ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์  เป็นการใช้คำย่อเฉพาะตอนสรุปชาร์ท หรือใช้คำย่อเดียวกันในการ set ผ่าตัดด้วย  คนที่ต้องใช้ คือพยาบาลห้องผ่าตัดและเจ้าหน้าที่เวชสถิติทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจหรือไม่ว่าหมายถึงอะไร  มีโอกาสที่จะเกิดความซ้ำซ้อนหรือสับสนกับตัวย่ออื่นหรือไม่  คำย่อที่ใช้เป็นสากลที่ รพ.อื่นใช้กันหรือไม่  และกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจว่า รพ.จะใช้คำย่อนี้เป็นมาตรฐาน ผ่านการพิจารณาจากใครบ้าง  (ลำพังการทำหนังสือผ่านองค์กรแพทย์ เป็นเพียงพิธีการ ไม่เกิดประโยชน์  ควรตั้งคำถามว่าแพทย์แผนกอื่นควรจะมีส่วนพิจารณาด้วยหรือไม่  ถ้าคำย่อนี้ไปปรากฏอยู่ใน OPD card แพทย์แผนกอื่นจะทราบหรือไม่ว่าหมายถึงอะไร  แพทย์แผนกอื่นจึงควรจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย มิใช่เพียงทำหนังสือผ่านองค์กรแพทย์ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นผู้พิจารณา)

โดยสรุป การประเมินของ HA ประเมินการนำแนวคิดคุณภาพมาใช้ดังที่อธิบายมาแล้ว  ประเมินที่วิธีคิดและกระบวนการ  ส่วนผู้ให้คำตอบว่าแต่ละเรื่องจะทำอย่างไร ควรเป็นทีมงานของ รพ.เอง 

หนูลงรหัส Dx.PRD TRD อ.ลงหัตการ PE+PPV+MP+FLL+FAX+SILICONE OIL+EDL รหัสหัตถการมีอะไรบ้างคะ