ขอร่วมแสดงความยินดี

Jantawan

เรียน ท่านอาจารย์ไพบูลย์

ชาว GotoKnow ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/tutorial/54122

ขอบคุณค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

จันทวรรณ

คำตอบ