การเรียนพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

อยากเรียนพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ที่ธรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลไหม
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

  •   รอดูประกาศการรับสมัครประมาณเดือนธันวาคมครับ
  • หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลครับ
  • ขั้นตอนไม่ยากเลย สมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ปฐมนิเทศน์ รับน้อง

 

Ice Cream Cone

    

รับสมัครนักศึกษาใหม่ช่วงไหนคะ

เรียนสายอาชีพ(ปวช.)สามารถเรียนพยาบาลได้ไหม

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ