รูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษ

จารุเวศ
อยากดูรูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษ ว่าเขาทำกันยังไงครับ ผม อยากรู เพื่อจะเอามาทำโครงงาน ภาษาอังกฤษ ส่งอาจารย์ เข้าไปดูใน เว็บแล้ว มันไม่มีครับ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

ค้นจาก google+ขจิตว่าโครงงานภาษาอังกฤษ

    

คืออยากได้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องอะไรก็ได้ค่ะมากมาก

ขอความกรุณาส่งตัวอย่างโครงงานคุณธรรม ที่บูรณาการภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามาที่ peeraya.orn@hotmail.com

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ จากครูชนบท

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ