รูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษ

จารุเวศ
อยากดูรูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษ ว่าเขาทำกันยังไงครับ ผม อยากรู เพื่อจะเอามาทำโครงงาน ภาษาอังกฤษ ส่งอาจารย์ เข้าไปดูใน เว็บแล้ว มันไม่มีครับ
คำตอบ

ค้นจาก google+ขจิตว่าโครงงานภาษาอังกฤษ

คืออยากได้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องอะไรก็ได้ค่ะมากมาก

ขอความกรุณาส่งตัวอย่างโครงงานคุณธรรม ที่บูรณาการภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามาที่ [email protected]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ จากครูชนบท